Vilniaus mokytojų namai
EN

Žaidimų panaudojimas ugdymo procese: kodėl neįtraukus žaidimų principų į savo pamokas?


Mokymosi ir informacijos centre, 226 auditorijoje
Ketvirtadienis
Balandžio 26 d.
12:00 val.

SEMINARAS MOKYTOJAMS

Geros mokyklos koncepcijoje aktualizuojamas ugdymo turinys, kuris yra įdomus, provokuojantis, pakankamai platus ir gilus, kuriantis iššūkius. Koncepcijoje pažymima, kad ugdymas persikelia už mokyklos, virsdamas gyvenimo būdu, o tam pasitelkiamos šiuolaikinių technologijų teikiamos galimybės. Žaidimais grįstas mokymas(is) savyje integruoja tyrinėjimą, problemų sprendimą, tikslo siekimą, gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių ir pan. Pastarųjų gebėjimų ugdymas aktualizuotinas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Todėl gilindamiesi į žaidimais grįstą mokymą(si) ieškome mokymuisi palankių strategijų, kas tikėtinai Lietuvos mokykloms aktualu.

Uždaviniai:

  • Gilinti mokytojų žinojimą žaidimais grįstą mokymą, pateikti žaidimizavimo sampratą, esmę ugdymo procese;
  •  Panaudoti žaidimų principus ugdymo procese ir taikyti žaidimais grįsto ugdymo strategijas savo praktikoje.

Plėtojamos kompetencijos: Įgis tikslesnį žaidimais grįsto mokymo sampratos žinojimą ir reiškinių identifikavimą ugdymo procese; Gebės taikyti žaidimų principus savo edukacinėje praktikoje; Tikėtinai formuosis nuostatą ugdymo procese taikyti žaidimizavimo elementus.

Turinys:

  • Žaidimais grįsto mokymo(si) samprata;
  • Žaidimais grįstas mokymo(si) ir ugdymo taksonomijų sąsajos;
  • Žaidimo elementų naudojimas ugdymo procese: praktinis patyrimas;
  • Refleksija – kaip žaidimo principus galiu įtraukti į savo mokomojo dalyko pamokas.

Lektorė: Dr. Rasa Nedzinskaitė, Lietuvos edukologijos universiteto Edukologijos ir filosofijos katedros lektorė, turinti 7 metų pedagoginę, mokslo tiriamąją patirtį. Lektorė turi įgijusi tarptautinę patirtį dalyvaujant studentų mainų programose (Švedija, Latvija), skaitant paskaitas (Islandija, Latvija), atliekant mokslines stažuotes (Taivanas). Lektorė yra LL3 projekto neformaliųjų studijų programos rengėja ir lektorė.

Seminaro kaina dalyviui - 35 € 
(apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų, grynaisiais arba pavedimu). 
Seminaro dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus.

REGISTRACIJAPrenumeruokite mūsų naujienlaiškį: