Vilniaus mokytojų namai
EN

Aktyvūs skaitymo metodai


226 auditorija
Ketvirtadienis
Vasario 28 d.
13 VAL

Patirkime skaitymo malonumą

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose įvardinamos mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinė, iniciatyvumo ir kūrybingumo bei asmeninė kompetencijos. Viena iš pagrindinių priemonių ugdyti šias kompetencijas – sąmoningo skaitymo ugdymas. Sąmoningai skaitantis mokinys gebės savarankiškai susirasti, atsirinkti, suprasti informaciją ir ją pritaikyti. Daug skaitantis mokinys plečia savo žodyną, kalbinę raišką, atranda informacijos perdavimo, gavimo ir supratimo būdus ir taip ugdosi komunikacinius gebėjimus. Tiek per grožinius, tiek per negrožinius tekstus mokiniai gali patirti savęs, kitų žmonių, aplinkos pažinimo džiaugsmą, formuojamos asmeninės vertybės. Taip ugdoma empatija, kuri yra svarbi socialinės kompetencijos sudedamoji dalis. Skaitymas inspiruoja ir kūrybinius veiksmus: perskaityta informacija gali būti pritaikyta kūrybiniams procesams.
Skaitymas yra svarbus ne tik per lietuvių kalbos, bet ir per kitų mokomųjų dalykų pamokas. Skaitymas yra visų mokslų pagrindas –  sąmoningai skaitantis, skaitomą tekstą analizuojantis  mokinys lengviau išspręs tiksliųjų mokslų uždavinius, supras socialinių, gamtos mokslų informaciją ir kt.

Tai praktiniai mokymai pradinės mokyklos bei 5-6 klasių lietuvių kalbos mokytojams, kurių metu aptarsime būdus kaip:

  • ugdyti sąmoningą ir aktyvų skaitytoją;
  • padėti mokiniams atrasti skaitymo malonumą;
  • skaitymą suvokti kaip sau prasmingą veiklą;
  • padėti mokiniams išsirinkti jam artimą, aktualų skaitomą tekstą, knygą.

Taip pat  aptarsime ir išbandysime aktyvias praktines veiklas, padedančias kelti mokinių vidinę motyvaciją nerti į skaitymo veiklą. Kiekvienas mokymų dalyvis išsineš čia ir dabar savo klasėje lengvai pritaikomus metodus, ugdančius aktyvų skaitytoją.

Lektorė: Dovilė Čiškauskaitė – Šiuolaikinės mokyklos centro pradinių klasių mokytoja, programos „Renkuosi mokyti“ alumni, pedagoginė konsultantė. Praktikė, daug dėmesio skirianti vaikų skaitymo skatinimui. „Žinių ekonomikos forumo“ organizuojamuose inovatyviausių mokytojų apdovanojimuose išrinkta Metų publikos mokytoja 2017.

Seminaro kaina dalyviui - 35 € 
(apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų, grynaisiais arba pavedimu). 
Seminaro dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus.

REGISTRACIJAPrenumeruokite mūsų naujienlaiškį: