Vilniaus mokytojų namai
EN

Kviečiame dalyvauti parodoje „Užgavėnių personažai“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Organizuojama paroda – viena iš pedagogų ir jų ugdytinių kūrybiškumo, saviraiškos, profesionalumo, gerosios patirties sklaidos formų.
 2. 2017 m. vasario 14–28 dienomis parodą organizuoja VŠĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir Ikimokyklinių įstaigų muzikinio ugdymo metodinė taryba.
 3. Parodos nuostatai reglamentuoja jos tikslus, dalyvius, organizavimo ir dalyvavimo joje sąlygas.

 

II. TIKSLAI

 

 1. Siekti nuolatinio ikimokyklinių įstaigų pedagogų jų ugdytinių meninės kompetencijos augimo, kūrybiškumo ir meninės saviraiškos skatinimo bei švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.
 2. Sudaryti sąlygas praktiniam metodiniam pedagogų bendradarbiavimui, jų meninių kompetencijų bei gerosios patirties sklaidai, skatinant domėtis ir rūpintis vaikų etninio ugdymo tęstinumu.

 

III. DALYVIAI

 

 1. Parodoje „Užgavėnių personažai“ gali dalyvauti visi ikimokyklinių įstaigų pedagogai ir jų ugdytiniai, taip pat ir meninio ugdymo pedagogai, kurie pateikia paraiškas ir suderina savo dalyvavimą su įstaigos vadovu.

 

IV. DALYVAVIMO PARODOJE SĄLYGOS, VIETA IR LAIKAS

 

 1. Paroda vyks 2017 m. vasario 14–28 dienomis Vilniaus mokytojų namų kiemelyje (Vilniaus g. 39).
 2. Eksponatas privalo atitikti parodos nuostatuose pateiktus reikalavimus, pagrindinis akcentas – įvairūs, tradiciniai Užgavėnių personažai.
 3. Parodai padaryti originalų, žaismingą, atitinkantį temą, išradingą, kuo didesnį (ne mažesnį nei žmogaus dydžio) darbelį-eksponatą, kuris bus eksponuojamas Mokytojų namų kiemelyje (nuo 2017 m. vasario 14–28 dienomis).
 4.  Atsižvelgiant į tai, jog eksponatas stovės kieme, jis turėtų būti atsparus bet kokioms oro sąlygoms.
 5.  A4 formate kuris stipriai ir saugiai pritvirtintas prie darbelio turi būti paminėta ši informacija: darbelio pavadinimas, autorius (-iai), įstaigos pavadinimas.
 6.  Darbus pristatyti 2017 m. vasario 13 d. (pirmadienį) į Mokytojų namų kiemelį. Pristačius darbą užsiregistruoti pas budėtoją (I aukšte) registracijos sąraše.
 7.  Visi parodos dalyviai gaus padėkos raštus.
 8.  Paraiškas apie dalyvavimą parodoje pateikti iki 2017 m. vasario 8 d. Vilniaus mokytojų namų renginių vadybininkei Ramunei Butkutei, el.p. ramune@kultura.lt, tel. (8 5) 261 6452, mob. 8 699 48998.

 

ĮSTAIGOS/PEDAGOGO, PAGEIDAUJANČIO DALYVAUTI PARODOJE PARAIŠKA

 

Įstaigos pavadinimas,

Kontaktai, atsakingo atstovo kontaktai

Kūrusių pedagogo/ų vardas/ai, pavardė/ės

(pilnas vardas, pavardė)

Vaikų grupės pavadinimas, vaikų skaičius

Parodos eksponatas (pavadinimas)

Ar atsiims eksponatą

 kovo 1 d.

(taip/ne)

 

 

 

 

 

 

 

 

P. s. prašome paraišką siųsti word formatu.

 

2017 m. vasario 1 d.

Visos naujienos

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: