Vilniaus mokytojų namai
EN

Projektas „Augu muzikoje“

Padedant Lietuvos samariečių bendrijos dienos centrų darbuotojams bei profesionaliai muzikos pedagogei A. Liutkutei Povilaitienei, projekto pradžioje bus atrinkti muzikuoti linkę vaikai iš rizikos grupių šeimų. Jie bus mokomi muzikos pradmenų ir galės pasirinkti, kokiu instrumentu mokytis groti ( akordeonas, armonika, pianinas, lumzdelis, birbynė).

Projekto aktualumas - socialinę ir ekonominę atskirtį patiriantys rizikos grupių šeimose augantys vaikai neturi galimybių lankyti specializuotų muzikos mokyklų. Tėvai jiems negali nupirkti muzikos instrumentų ir lavinti muzikinius gebėjimus. Projekto "Augu muzikoje" tikslas - suteikti galimybę šiems vaikams individualiai mokytis muzikos ir įgytus gebėjimus pademonstruoti scenoje, suteikti galimybę didžiausią socialinę, ekonominę atskirtį patiriantiems vaikams plačiau susipažinti su muzikos mokymu, profesionaliu atlikimu.

2017 m. kovo mėnesį Lietuvos samariečių dienos centruose prasidės individualios pamokos ( po vieną kartą į savaitę). Rugsėjo mėnesį numatomos bendros repeticijos. Gruodžio mėnesį vaikai drauge su mokytojais paruoštus kūrinius atliks bendruose koncertuose Vilniuje , Kaune, Pakruojyje, Šiauliuose Lietuvos samariečių bendrijos globojamoms šeimoms.

Numatomos papildomos projekto veiklos: bendros vokalo pradmenų pamokos su A. Liutkute Povilaitiene; pažintinės ekskursijos į Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejų, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetę muzikos mokyklą, apsilankymas įvairių žanrų muzikos koncertuose Vilniaus mokytojų namuose, Šv. Kotrynos bažnyčioje, Lietuvos filharmonijoje, Operos ir baleto teatre.

Projekte dalyvaujantys muzikos mokytojai: Ramunė Butkutė ( LMTA, akordeono klasė), Svajūnas Ilčiukas ( J. Tallat- Kelpšos konservatorija, akordeono klasė, 4- o kurso LMTA muzikinio folkloro programos studentas), Darius Virbickas ( Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazija; 4- o kurso LMTA Atlikimo meno ( birbynė) programos studentas); vokalo mokytoja Aušra Liutkutė Povilaitienė ( LMTA dainavimo katedros dėstytoja; vokalinės studijos "Nonetas" įkūrėja; Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos mokytoja); ekskursijų bei išvykų į kitus miestus metu su vaikais dirbs savanorės, Vilniaus kolegijos Menų fakulteto studentė Gabija Miežlaiškytė.

2017 m. balandžio 26 d.

Visos naujienos

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: