Vilniaus mokytojų namai
EN

Paroda „Sodo kraitė“ nuostatai. Kviečiame registruotis!

PARODOS

„Sodo kraitė“ 2017 m.

 

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Organizuojamos parodos – viena iš pedagogų ir jų ugdytinių kūrybiškumo, saviraiškos, profesionalumo, gerosios patirties sklaidos formų.
 2. 2017 m. spalio 3–11 dienomis parodą organizuoja VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyrius. Parodos nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, organizavimo ir dalyvavimo joje sąlygas.

 

II. TIKSLAI

 

 1. Siekti nuolatinio ikimokyklinių įstaigų pedagogų jų ugdytinių meninės kompetencijos augimo, kūrybiškumo ir meninės saviraiškos skatinimo bei aplinkosauginio švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.
 2. Sudaryti sąlygas praktiniam metodiniam pedagogų bendradarbiavimui, jų meninių kompetencijų bei gerosios patirties sklaidai, skatinant domėtis ir rūpintis vaikų meniniu, aplinkosauginiu ugdymu.

 

III. DALYVIAI

 

 1. Parodoje „Sodo kraitė“ gali dalyvauti visi ikimokyklinių įstaigų pedagogai ir jų ugdytiniai, meno įstaigų pedagogai ir auklėtiniai, kurie pateikia paraiškas ir suderina savo dalyvavimą su įstaigos vadovu.

 

 

IV. DALYVAVIMO PARODOJE SĄLYGOS, VIETA IR LAIKAS

 

 1. Paroda vyks 2017 m. spalio 3–11 dienomis Vilniaus mokytojų namų kiemelyje (Vilniaus g. 39).
 2. Parodai reikia pagaminti originalų, žaismingą, išradingą, kuo didesnį rudens gėrybių eksponatą, atspindintį parodos temą.
 3. A4 formate turi būti paminėta ši informacija: darbelio pavadinimas, autorius (-iai), įstaigos pavadinimas. Lapas su informacija stipriai pritvirtinamas prie eksponato (rekomenduojama įmautėje).
 4.  Darbus pristatyti 2017 m. spalio 3 d. į Mokytojų namų kiemelį. Atvykus užsiregistruoti pas budėtoją (I aukšte) paliktame dokumente.
 5.  Visi parodos dalyviai gaus Vilniaus mokytojų namų raštiškas padėkas.
 6.  Paraiškas apie dalyvavimą parodoje pateikti iki 2017 m. rugsėjo 21 d. Mokytojų namų projektų vadovei Ramunei Butkutei, el.p. ramune@kultura.lt, tel. (8 5) 261 6452, mob. 8 699 48998. 

 

ĮSTAIGOS/PEDAGOGO, PAGEIDAUJANČIO DALYVAUTI PARODOJE

 

PARAIŠKA

  

Įstaigos pavadinimas,

kontaktai

 

Eksponatą kūrusių pedagogų vardai, pavardės (pilnai parašyti padėkai)

Vaikų grupės pavadinimas

Parodos eksponatas (pavadinimas)

Ar atsiims eksponatą

11 d.

(taip/ne)

 

 

 

 

 

 

Įstaigos vadovo arba atsakingo asmens vardas, pavardė 

Parodos nuostatai 2017 m. SODO KRAITĖ.doc 

 

 

 

 

 

2017 m. rugsėjo 15 d.

Visos naujienos

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: