Vilniaus mokytojų namai
EN

KANKLELIAMS 50!

Gegužės  18 d. 16 val. Vilniaus mokytojų namų didžiojoje salėje Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis KANKLELIAI, vadovaujamas  Daivos Čičinskienės švęs veiklos 50-metį .

Jubiliejiniame koncerte skambės po keletą kūrinių iš ansamblio parengtų programų, skirtų Lietuvos  iškilioms asmenybėms pagerbti: J.Basanavičiui, V.Kudirkai, S.Daukantui, A.Vienažindžiui, Vydūnui. Skambės tremtinių, partizanų dainos, kurias galės kartu dainuoti visi  koncerto dalyviai. Koncertui išskirtinumo suteiks ilgametė „Kanklelių“ bendražygė, aktorė Gražina Urbonaitė savo  profesionalumu, jautriai sudėliotais  poetų tekstais jaudinanti     publiką. 

Ansamblis „Kankleliai“ įkurtas 1969 m. kanklininkės Daivos Kubiliūtės-Čičinskienės. Šiame kolektyve muzikuoja įvairių kartų ir profesijų žmonės, kuriuos vienija meilė lietuvių liaudies vokalinei, instrumentinei, religinei muzikai. Ansamblis yra daugelio konkursų bei apžiūrų laureatai, dainų švenčių bei tarptautinių festivalių dalyviai, per visą gyvavimo laikotarpį surengę daugiau nei 1000 pasirodymų. 2008 m. ansamblis pelnė aukščiausią mėgėjų meno apdovanojimą Lietuvoje „Aukso paukštė“. Ansamblio „Kankleliai“ dalyvavimas minėjimuose, bažnytinėse šventėse, apeigose puoselėja tautos kultūrinį plikimą, padeda pasiekti platų žmonių ratą, ugdo savosios praeities suvokimą, kelia žmonių išprusimą, skatina domėjimąsi tautinio paveldo išsaugojimu.

Ansamblio paruoštos programos ir koncertinė veikla  aktyviai įsilieja į Lietuvos kultūrinio gyvenimo  bendras programas, skirtas iškilių asmenybių ir žymiems įvykiams paminėti. Ankstesniuose ansamblio „Kankleliai“ koncertuose vyravo originalūs lietuvių kompozitorių kūriniai. Šiandieninės ansamblio programos supažindina su autentiška liaudies kūryba, skambant senųjų kanklių, birbynės, lumzdelio, smuiko muzikai. „Kankleliai“ išleido tris garsajuostes - „Oi dainos dainelės“, „Lydėk mūs žingsnį“ ir „Sudiev Tėvyne mylimoji“- bei dvi kompaktines plokšteles- „Giedu dainelę“ ir „Ant tėvelio dvaro“. Pastaraisiais metais ansamblis paruošė solidžias progines programas, skirtas A.Vienažindžio 100-osioms mirties metinėms, Maironio ir K.Donelaičio metams, S.Daukanto jubiliejui. Profesionalumu išsiskiria ansamblio programos: Liaudies dainos iš L.Rėzos rinkinių; Kalėdinės giesmės „Kalėdų žvaigždės krenta į širdį“ su aktore G. Urbonaite; Dainos iš V.Kudirkos rinkinių „Kanklės“ ir J.Basanavičiaus rinkinio „Ožkabalių dainos“. Surengtos 6 liaudies dainų populiarinimo TV laidos „Vakarėlio ilgai laukus“.

2019 m. gegužės 16 d.

Visos naujienos

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: