Vilniaus mokytojų namai
EN

VILNIAUS KUPIŠKĖNŲ KLUBO KŪRYBINĖ VEIKLA MOKYTOJŲ NAMUOSE

Kraštiečių klubas, susibūręs iš Kupiškio rajone gimusių, augusių, o dabar nuolat gyvenančių Vilniuje kupiškėnų, rengia kūrybos vakarus, susitikimus, ekskursijas, proginius ir dalykinius susiėjimus, į kuriuos kviečiami įžymūs Kupiškio krašto rašytojai, mokslininkai, rajono bendruomenės atstovai, seniūnijų kultūros kolektyvai, o taip pat Lietuvoje garsūs visų sričių įdomūs žmonės ar etnografiniai (ir ne tik) kolektyvai. Klubas skatina pilietiškumą ir patriotiškumą, skatina ir remia leidybos darbą, propaguoja ir platina kupiškėnų ir kitus vertingus, su Kupiškiu ar kupiškėnais susijusius leidinius. 

Vilniaus kupiškėnų klubui eina trisdešimtieji. Įkurtas 1991-ųjų vasario 22 steigiamajame susirinkime, Registrų centre jis buvo įregistruotas tik 2007-aisiais, balandžio 25. Jau steigiamajame susirinkime buvo išrinkta klubo Taryba iš 7 narių, patvirtintas pavadinimas „Vilniaus kupiškėnų klubas“, nutarta grupuotis pagal parapijas, iš kurių kilę klubiečiai, ir Taryba netrukus išaugo iki 15 narių, pirmininku išsirinko klubo iniciatorių architektą Žybartą Simanavičių (nuo 2004 m. – Simonaitis). 2007 m. patvirtinus įstatus, Klubo tarybos pirmininkas tapo ir Klubo prezidentu, taryba sumažėjo. Iki šiol klubo prezidentais pabuvo Žybartas Simonaitis, Vytautas Pivoriūnas, Liucija Venclovaitė, Filomena Marčiulionienė, Vilius Bartulis. Dabar vėl esame ant pertvarkos slenksčio.

Nuo pat 1991-ųjų  prasidėjo aktyvi klubo veikla: talkos, pilietinės akcijos, paminklų ar atminimo ženklų partizanams, žymiems kupiškėnams, Kupiškio krašto mokykloms inicijavimas ir statymas, prisiminimų rašymas... Taip gimė Vytauto Pivoriūno inicijuotas pirmasis „serialas“  „Keliai veda Kupiškin“, kurio išėjo keturi tomai, o prisiminimus jam rašė ir tikrieji kupiškėnai, ne tik vilniečiai. Šalia jo atsirado kasmetinis almanachas „Kupiškis“, vis dar tvarkomas Vidmanto Jankausko. Šiemet laukiame jau septynioliktos jo knygos. To paties Vidmanto Jankausko iniciatyva ir pastangomis sulaukėme storų, labai kvalifikuotai parengtų trijų „Kupiškio enciklopedijos“ tomų. Nemažai klubo narių parašė atskiras savo prisiminimų ar veiklos apžvalgų knygas, dalis jų pateko į „Kupiškėnų bibliotekos“ seriją. Dar šviežia ir klubo istoriją bei narių biografijas talpinanti knyga „Mes – Vilniaus kupiškėnai“.

Keturi mūsų klubo nariai apdovanoti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“, kuris skiriamas už veiklą siekiant skatinti Lietuvos visuomenę dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Su retomis išimtimis kas mėnesį renkamės į „suėjimus“, kuriuose minime valstybės, tradicines šventes, susitinkame su įdomiais žmonėmis, dažnai – kilusiais iš Kupiškio krašto, neretai pas mus svečiuojasi Vilniaus ir Kupiškio saviveiklininkai, meno kolektyvai, seniūnijų ir rajono vadovai, naujas knygas pristato Kupiškio rašytojai, poetai (dažniausiai – rašytojos ir poetės), taip pat – ir mūsų klubo nariai. Mes irgi lankomės Kupiškyje, gražiai draugaujame su Kupiškio kultūros centru, Viešąja biblioteka, Etnografijos muziejumi, Kupiškio rajono savivaldybe.

Visko čia nesurašysi. Tad kviečiame sekti mūsų internetinį dienoraštį http://vilniauskupiskenai.blogspot.com/ , paskaityti „Mes – Vilniaus kupiškėnai“, kurią galima įsigyti suėjimų metu arba užsisakyti elektroniniu paštu vilniaus.kupiskenai@gmail.com . Mes suėjimams glaudžiamės Vilniaus Mokytojų namuose, nuolatinių patalpų neturim.

Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentas Vilius Bartulis

Vilnius, 2020

Nuotraukos: 

Svečiuose – Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas.

Klubo knygos viršelis

„Kupiškėnų enciklopedija“. Visi trys tomai.

Su Kupiškio Kultūros centro etnografiniu ansambliu „Kupkėmis“ po spektaklio Vilniaus Mokytojų namuose.

Po knygos „Kupiškėnų kultūros kelias“ pristatymo su sudarytojomis ir Kupiškio vadovais.

Nuotraukų galerija: http://www.kultura.lt/lt/photos/index

2020 m. balandžio 16 d.

Visos naujienos

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: