Vilniaus mokytojų namai
EN

SMUIKO MUZIKOS VAKARAS


VMN Mažoji salė
Ketvirtadienis
Gruodžio 7 d.
18 val.

Atlikėjai: 
smuiko virtuozas - Carlos Alvarez Romero Giordiano (Meksika-Lietuva),
fortepiono partija – Žana Jankelevič (Lietuva).
Programoje: J. Haydn, N. Paganini, L. V. Beethoven, C. Gluck, F. Kreisler, P.I. Chaikovsky kūriniai. 

Carlos Alvarez Romero-Giordiano­

Su pagyrimu baigęs Magistrantūrą ir Dokto­rantūrą Sankt-Peterburgo N. Rimskio-Korsa­kovo konservatorijoje, Carlos Alvazer Rom­ero Giosdiano dirbo smuiko specialybės dė­stytoju Meksikos Nacionaliniame Universit­ete bei Meksikos Nacionalinėje konservato­rijoje. Kaip solistas griežė Sankt-Peterb­urgo D. Šostakoviciaus filharmonijoje, N.­ Rimskio-Korsakovo muziejuje, Glazunovo s­alėje, Akademinėje kapeloje, Maskvos kons­ervatorijoje. Tarptautinės P. Čaikovskio konkurso laureatų asociacijos kvietimu at­stovavo Meksiką tarptautiniame Iberoameri­kos muzikos festivalyje Maskvoje. Koncert­avo JAV, Pietų Amerikoje, Rusijoje, Švedi­joje, Suomijoje, Lietuvoje, Baltarusijoje­, Norvegijoje ir Meksikoje. Gastrolių Per­u metu atliko D. Šostakovičiaus koncertą Nr. 1, kuris šioje šalyje skambėjo pirmą kartą. Laimėjo Meksikos Nacionalinį smuik­ininkų konkursą. Vedė meistriškumo kursus smuikininkams Ba­ltarusijos Muzikos Akademijoje, Meksikoje­, Lietuvoje ir Pietų Amerikoje. Buvo vien­as Vilniuje vykusio pirmojo festivalio „M­eksikos kultūros dienos Lietuvoje“ organi­zatorių ir dalyvių. Festivalio metu su Šv­. Kristoforo kameriniu orkestru atliko pi­rmą kartą Šiaurės Europoje skambėjusio me­ksikiečių kompozitoriaus Manuel Ponce kon­certo smuikui solo partiją. Propaguoja lietuvišką muziką Lotynų Ameri­koje. Meksikoje vykusio tarptautinio fest­ivalio „Jornadas Alfonsinas“ metu savo pr­ogramoje atliko Balio Dvariono kūrinį smu­ikui. Kuria bei koncertuose atlieka taip pat ir savo kūrinius.

 

Žana Jankelevič- Arapova , pianistė

Baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademija  su Magistrantura, įsigyjo pedagogo ir koncertmeisterio kvalifikacijas.Ji studijavo pas docentą Jurgį Bialobžeskį. Nuo 2005 metų jo dirba Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykloje. Dėsto fortepijoną ir akompanuoja mokyklos chorams. Jos mokinė Rostislava Kenebas yra daugelių nacionalinių beitarptautinių konkursų laureatė,tokių kaip Nacionalinis B.Dvariono pianistų ir smuikininkų konkursas. Tartauptinis jaunųjų muzikų konkursas '' Viva la musica'' Daugpylyje., Leono Povilaičio šiuolaikinės lietiviškos muzikos konkursas.

 

Bilieto kaina 10 Eur.
Bilietai bus platinami 1 val. iki koncerto pradžios.

 Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: