Vilniaus mokytojų namai
EN

Vilniaus mokytujų namų B. Petrulionio turizmo klube ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas


VMN Baltoji salė
Šeštadienis
Vasario 26 d.
15 val.

DARBOTVARKĖJE
*Klubo narių registracija, nario mokesčio surinkimas.
*Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai.
*Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas.
*Pranešimų reglamento nustatymas.
*Klubo vadovo ataskaita.
*Finansinės veiklos ataskaita. 
*Revizijos komisijos ataskaita.
*Pasisakymai ir pasiūlymai.
*Kelionių plano 2022m. projekto pristatymas.
*Klubo vadovo veiklos įvertinimas.
*Klubo tarybos veiklos įvertinimas.
*Klubo vadovo rinkimai.
*Klubo tarybos narių rinkimai.
*Pasisakymai po rinkimų.  
Uždaras renginys.


Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: