Vilniaus mokytojų namai
EN

#NelikimeNamuose: choro Bel Canto Kalėdos Vilniuje


Šv. Kotrynos bažnyčia
Sekmadienis
Gruodžio 11 d.
18:00 VAL.

PAPILDOMAS KONCERTAS / ADDITIONAL SHOW!
#NELIKIMENAMUOSE. YPATINGAS CHORO BEL CANTO IR DRAUGŲ KALĖDINIS KONCERTAS / #LETSGOOUT: BEL CANTO CHOIR VILNIUS’ CHRISTMAS IN THE CITY
Dvejus metus gyvenome pasaulinės pandemijos nuotaikomis ir baimėmis. Tai keitė mūsų kasdienybę ir uždarė mus namie. Šiais metais, nespėjus pandemijai atslūgti, patyrėme ir nerimą dėl Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą, ir abejones dėl ateities.
Tai veikia mus visus. Mes bijome, pykstame, dažniau liekame namuose, dažniau liekame vieni, tik savo nerimo draugijoje.
Jausdami ir matydami tai, norime paskatinti nepasiduoti baimėms. Kviečiame pasidžiaugti galimybe susitikti, pabūti kartu, atrasti, palaikyti vienas kitą. Eikime patirti ir švęsti gražiausias metų šventes kartu. Nelikime namuose.
Choro Bel Canto kalėdiniuose koncertuose taip pat dalyvaus choro bičiuliai: solistė Lina Dambrauskaitė, pianistas Motiejus Bazaras, metalo grupės McLoud vokalistas Lukas Malinauskas ir Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis orkestras Musica Humana.
YPATINGA KALĖDINĖ NUOTAIKA IR PUBLIKOS PAMILTAS DREAMWEAVER
Choro Bel Canto programoje vyraus choro ir publikos pamėgtų garsiausių pasaulyje šiuolaikinių kompozitorių Eric Whitacre, Morten Lauridsen, Ola Gjeilo kūriniai ir populiariosios muzikos aranžuotės.
Ypatingas vakaro akcentas – norvegų kilmės kompozitoriaus Ola Gjeilo kūrinys "Dreamweaver" (liet. Sapnų audėjas) chorui, fortepijonui, styginių orkestrui ir sopranui. Jį pirmasis Lietuvoje choras Bel Canto pristatė 2017 m., ir sulaukė publikos susižavėjimo.
"Dreamweaver" žodžiai sukurti pagal norvegų viduramžių eilėraštį "Draumkvedet" (liet. Sapno eilėraštis) – epinę baladę, turinčią daug panašumų su Dantės "Dieviškąja komedija".
Per Kūčias užmigęs pagrindinis eilėraščio veikėjas, Olav Åsteson, neatsibunda iki dvyliktos Kalėdų dienos. Prabudęs, jis nukeliauja į bažnyčią ir papasakoja besimeldžiantiesiems apie savo sapną – drąsią, bauginančią ir galiausiai išperkančią kelionę per pomirtinį gyvenimą.
Poetas Charles Anthony Silvestri, bendradarbiaudamas su kompozitoriumi Ola Gjeilo, žaismingai adaptavo "Draumkvedet" eilėraštį ir pritaikė jį "Dreamweaver".
KONCERTE DALYVAUJA
Choras Bel Canto (meno vadovas Egidijus Kaveckas), Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis ansamblis Musica Humana (meno vadovas Robertas Beinaris), Lina Dambrauskaitė (sopranas), Motiejus Bazaras (fortepijonas), Lukas Malinauskas (metalo grupė McLoud).
Choro Bel Canto meno vadovas ir dirigentas Egidijus Kaveckas, antroji dirigentė ir chormeisterė Milda Švelnienė, chormeisterė Raminta Gocentienė, vokalo pedagogai Eglė Stundžiaitė-Bešėnienė ir Eimantas Bešėnas. Koncerto ir choro prodiuseris Audrius Valatkevičius.
Projekto rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė, reklamos partneris – reklamos agentūra Ogilvy.
Visa informacija apie koncertą: www.chorasbelcanto.lt
DOVANOKIME NUOSTABIAS EMOCIJAS, NAUJAS PATIRTIS IR JAUSMUS. TAI YRA DIDŽIAUSIA VERTĖ IR VERTYBĖ.
---
ADDITIONAL DATE ADDED!
#LETSGOOUT: BEL CANTO CHOIR VILNIUS’ CHRISTMAS IN THE CITY. AN UNFORGETTABLE CHRISTMAS CONCERT BY BEL CANTO CHOIR VILNIUS & FRIENDS!
Over the previous two years, we lived through an unprecedented global pandemic. It transformed our daily lives and kept us home. This year, even before the pandemic subsided, we also experienced anxiety and doubts about the future as a result of Russia’s war on Ukraine.
This affects us all. We are more afraid, more anxious, and, ever more often, we stay at home. Alone.
Seeing this, we want to encourage everyone not to give in to their fears. Come and enjoy the opportunity to be together, to discover, and to support each other. Let’s experience and celebrate the most beautiful holidays of the year together. Let’s go out.
The Bel Canto Choir Vilnius and friends Christmas concert will feature the choir’s good friends: soloist Lina Dambrauskaitė, pianist Motiejus Bazaras, lead vocalist of the metal band McLoud Lukas Malinauskas and the Lithuanian National Philharmonic Chamber Orchestra Musica Humana.
THE TRUE SPIRIT OF CHRISTMAS AND DREAMWEAVER, AN AUDIENCE FAVORITE
The concert’s program will feature works by contemporary composers Eric Whitacre, Morten Lauridsen, Ola Gjeilo – favorites of both the choir and its audience – and arrangements of popular music.
The highlight of the evening will be the piece Dreamweaver by Norwegian composer Ola Gjeilo for choir, piano, string orchestra and soprano. It was first presented in Lithuania by Bel Canto Choir Vilnius in 2017 and was very warmly received by the audience.
Dreamweaver’s lyrics are based on the Norwegian medieval poem Draumkvedet (The Dream Poem), an epic ballad with many similarities to Dante’s Divine Comedy.
The poem’s protagonist, Olav Åsteson, falls asleep on Christmas Eve and does not wake up until the twelfth day of Christmas. Upon waking, he goes to church and tells the congregation about his dream – a brave, frightening and ultimately redeeming journey through the afterlife.
Poet Charles Anthony Silvestri, in collaboration with composer Ola Gjeilo, has playfully adapted the epic poem for Dreamweaver.
PERFORMERS
Bel Canto Choir Vilnius (artistic director Egidijus Kaveckas), Musica Humana Chamber Orchestra of the Lithuanian National Philharmonic (artistic director Robertas Beinaris), Lina Dambrauskaitė (soprano), Motiejus Bazaras (piano). Lukas Malinauskas (metal band McLoud).
Bel Canto Choir Vilnius is led by artistic director and conductor Egidijus Kaveckas, second conductor and choirmaster Milda Švelnienė, choirmaster Raminta Gocentienė, and vocal coaches Eglė Stundžiaitė-Bešėnienė and Eimantas Bešėnas. The choir and the concert are produced by Audrius Valatkevičius.
The project is sponsored by Vilnius City Municipality. Its advertising partner is Ogilvy advertising agency.
Find all the information about the concert at www.chorasbelcanto.lt
LET'S SHARE UNFORGETTABLE EMOTIONS, NEW FEELINGS AND EXPERIENCES. THESE ARE WHAT MATTER AND MEAN THE MOST.


Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: