Vilniaus mokytojų namai
EN

VILNIAUS ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS ADVENTO VAKARAS


VMN Baltoji salė
Antradienis
Gruodžio 20 d.
18 val.

Skirtas lietuvių raštijos pradininkams.
Renginyje dalyvaus: 
Lietuvių literatūrologė ir kultūrologė akad. prof. habil. dr. Dainora Pociūtė, 
skulptorė prof. Dalia Matulaitė, 
architektas prof. Jūras Balkevičius. 
VMN žemaičių folkloro ansamblis „Tyklė“, vadovė Vitalija Brazaitienė, 
atliks M. Mažvydo lietuviško giesmyno giesmes ir kt. dainas. 
Vakarą veda VŽKD pėrmininks Strička Alvīds.
Įėjimas laisvas.


Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: