Vilniaus mokytojų namai
EN

VILNIAUS ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS VAKARAS


VMN Baltoji salė
Antradienis
Kovo 20 d.
18 val.

Knygos „Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldyno istorija, muzika ir apeigos“ pristatymas.
Dalyvauja:
•Knygos autorius prof. ALFONSAS MOTUZAS,
•Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras, teologijos mokslų dr. Darius TRIJONIS, 
•Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčios klebonas, kun. Vytautas RAPALIS,
•Telšių vyskupijos, Tverų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčios klebonas, kun. socialinių mokslų dr. Saulius STUMBRA, 
•Lietuvos piligrimų bendrijos pirmininkas, socialinių mokslų dr. Darius LIUTIKAS, 
•Istorijos mokslų dr. Vida KNIŪRAITĖ,
•Muzikologijos mokslų dr. Danutė KALAVINSKAITĖ, 
•Kalnų maldas ir giesmes iliustruos Vilniaus arkikatedros Senųjų giesmių ansamblis, vadovė Janina BUKANTAITĖ.
Vakarą veda draugijos pirmininkas Alvydas Strička.
Įėjimas laisvas.

 Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: